Innviet fredag 4. mars 2011tirsdag 29. oktober 2013Trude Johansen leser fra sin publikasjon utgitt i forbindelse med utstillingen, en strålende kveld på No13 fredag 25. oktober.

torsdag 24. oktober 2013

treet


Jeg har lurt på hvordan det vil oppleves å være en kjempe, stryke skogen med grenene og kunne nappe trærne som hårstrå. Ville de kjennes myke ut eller som knortete, harde vekster. 

Jeg skulle være så forsiktig.mandag 21. oktober 2013


Trærne stod der med tennene i jorden
og føttene i været

Trude Johansen
installasjon

Vernissasje: fredag 25. oktober  kl. 19.00

Med bakgrunn som grafiker har Trude Johansens arbeid, særlig med tresnitt og tiden som ligger i arbeidet med tresnittplaten, beveget seg mot det tredimensjonale og romlige. I trematerialer kombinert med video, tekst og andre materialer lager hun sceniske, performative rom og objekter eller kombinasjoner av disse.

Til sin separatutstilling i No13 Contemporary er tittelen, Trærne stod der med tennene i jorden og føttene i været, hentet fra Mercè Rodoredas bok Diamantplassen. Denne ene setningen med sitt besjelte innhold, har blitt stående som et mentalt objekt i bakgrunnen for arbeidet mot utstillingen.

Treet som materiale blir brukt gjennomgående i utstillingen som et virkemiddel og ramme rundt denne undersøkelsen; hva er tid, hva er minne, hva er virkelig, for individet og for samfunnet.

Lik den stereotype indianerhøvdingen står treets egenskaper som et spøkelse fra en tid som representerer saktmodighet, enkelhet og gjentakelse i kontrast til tiden som omgir oss hva gjelder hastighet, simultan tilstedeværelse og mobilitet.

Trude Johansen (f.1981), er uteksaminert med Master Kunstfag fra Kunsthøgskolen Oslo, 2012. Kunstneren er bosatt og arbeider i Son. For mer informasjon: www.trudejohansen.wordpress.com

Trærne stod der med tennene i jorden og føttene i væretvil være å se i prosjektrommet i perioden: 25. oktober til 6. november 2013. 
Ny utstilling åpner fredag 25. oktober kl. 19.00,

VELKOMMEN!
torsdag 22. august 2013

No13 vil i september være et lite pilotvindu for prosjektet "Infinite Record: Archive, Memory and Perfomance" av og med den Berlin baserte kunstner Arnold Dreyblatt og 2. års kullet ved Akademiet for Scenekunst her i Fredrikstad.

Østfold University College / Norwegian Theater Academy
Infinite Record: Archive Memory and Performance

The Norwegian Theatre Academy has staged the works of many pioneering international guest artists in its 15 years of teaching BA theater students. Productions and workshops in various media are stored in what we now term our “archive”. Just as the role of recorded history is critically observed through post-modernism, in the field of performance studies the relation between live art and documentation is a precarious one, constantly being questioned. We are interested in this precariousness and have begun research for vocabulary and methods that stimulate it. We recognize the role of the archive in its many manifestations as fuel for creative processes, while appreciating the challenges it poses to the artist. The historical dominance of the archive as a reference is as much a burden as it is an inspiration. We confront its influence and limitation on the definition of what constitutes knowledge. In this project, 3 guest artists will hold one-month residencies at NTA to help us explore, shift and challenge the notion of the archive from different perspectives in new creative works. Artists’ residencies at NTA will each culminate in a new work in progress presented at the Academy, followed by three laboratory style seminars that take place internationally in collaboration with our institutional partners in the UK, USA and Germany.
The dramaturgy of the three-year project is inspired by the winner of the1999 International Essay Prize, Ivetta Gersasimchuk’s Dictionary of Winds. Our dramaturgy uses the impulse of the phenomenal dream-map made by the author of this poetic dictionary to see the world through the contrasting experience of wind lovers, or “anemophiles” and “chronists” who have opposing relationships towards archiving inside a universe of other powerful forces. We are inspired to consider other elemental forms in addition to wind as ways of interpreting the behavior of the archive and the archival impulse. Our research draws upon artistic practice and performance studies to interpret embodied, spatial and ephemeral phenomenon in various constellations of memory. Performative works that employ a range of disciplines are crucial to our studies.
Some of the questions that we ask inside this project are: what is memory, what is a body? What, in human experience, is worth remembering, documenting, cataloguing? Who decides? In the archive, who does the memory of a performance belong to, if not time itself? How many versions of the archive exist? What is a collection? What is forbidden to collect, what is sacred? What experience is unique to the “original”? Why not just let go? How can the tense relationship between memory and loss stimulate new ideas and culture, and not only hoarding?
Infinite Record will culminate in a final conference at MIT. We will also realize a group publication that represents the research process.

tirsdag 5. februar 2013

Exclusive Attribute


Exclusive Attribute er en del av Sigrid Bendz’ utstillingsserie som tar for seg ideen om det ”verdifulle”, og hvordan en slik verdi oppstår. Kunstneren sier selv at ”…det personlige er for meg noe av det mest verdifulle og eksklusive. Jeg vil ofte ikke forklare kunsten i detalj, men velger å overlate opplevelsen til tilskueren. Mystikken gir rom for sansing. Særlig er jeg opptatt av dette i forhold til hvordan man erfarer og opplever kunst, men også alle andre eksklusive varer vi omgir oss med; eller bruker for å symbolisere sosial status. Jeg er opptatt av konsistens, tekstur og kjemi; å gå inn i materialet. Forholdet vi har til tingene, og å se tingene i seg selv som ”vesener”; deres iboende estetiske egenskaper og potensial. Tekst benyttes i utstrakt grad som en poetisk del av kunstverket, hvor den kun gir hint om hva som er min innfallsvinkel”

Utstillingsserien begynte med at Sigrid Bendz deltok på  ++(pluss pluss) på Blackbox Teater i Oslo i desember 2012 med en videoinstallasjonen Shelflife Exclusive. Dette var første utprøvning  av å jobbe direkte med det eksklusive, hvor hun fokuserte på TV-ens eksklusive og mystiske potensiale. Exclusive Attribute blir andre del av eksperimentet med det eksklusive og personlige som bærende element.

Sigrid Bendz (f.1983), bosatt og arbeider i Fredrikstad, er utdannet fra Kunstakademiet i Tromsø (2008 – 2011). Hun har blant annet stilt ut på Vestfossen kunstlaboratorium, Nordnorsk Kunstmuseum og Festspillene i Nord Norge. Sigrid er medlem av September Split, organisasjonen som sender sine kunstnere ut av Norge i september hvert år for å gjøre en gruppeutstilling på et valgt sted. Videre driver hun også det ny oppstartede visningsrommet Nebbet i Fredrikstad sammen med fire andre, og er ansvarlig for filmklubben Nebbelux på samme sted. Sigrid vil også delta på med et verk under Kunstresepsjonen som åpner 15. februar i Fredrikstad Kunstforening.

Ny utstilling på vei!


mandag 7. januar 2013

"Å tegne i rommet - variabel 319"
No13 contemporary har den store glede av å ønske velkommen til åpningen av:

”Å tegne i rommet - variabel 319”
utformet av 5. trinn på Slevik skole

Vernissasje: fredag 11. januar kl. 19.00 – 21.00

«Å tegne i rommet» er en prosjektbasert vandreutstilling arrangert av Østfold Kulturutvikling og produsert av formidlingsavdelingen i Punkt Ø. Vandreutstillingen er inspirert av og laget i samarbeid med den norske samtidskunstneren Kjell Varvin (f. 1939). I sitt pågående prosjekt «Ustabile variabler» publiserer Varvin daglig på sin blogg nye komposisjoner som han arbeider frem i sitt atelier. Det han gjør kan beskrives som en improvisasjon og «å tegne i rommet».

Skoler i Fredikstad og Hvaler (5. – 7. trinn) har høsten 2012 hatt besøk av kunstformidlerne Anja Bjørshol og Kristin Romberg, som sammen med de forskjellig skoletrinn totalt har utformet 356 variabler! Juryen understreker at det ikke var noen lett oppgave å plukke ut en vinner blant mange fine arbeider, men berømmer likevel «variabel 319»  – utformet av 5. trinn på Slevik Skole, som en verdig vinner som skilte seg særskilt ut. I begrunnelsen skriver juryen bla. at «gruppen var tilstede, lyttende og konsentrert under hele utførelsen av variablen. De forholdt seg til rommet på en utmerket måte og diskuterte hle tiden underveis seg i mellom til hvordan elementene skulle stå i forhold til hverandre, samtidig som gruppen sammen skulle skape en helhet i sin «tegning».

Guro Dyvesveen, fomidlingsleder  i Punkt Ø, sier at det for Fylkesgalleriet Punkt Ø er inspirerende og viktig å vise frem vinnende variabel i prosjektrommet til No13 contemporary. Ikke minst vil det være spennende for elevene som vant konkurransen at de synliggjøres med en utstilling – i det samme prosjektrommet som Kjell Varvin våren 2012 utstilte noen av sine «Ustabile variabler» . Dyvesveen presiserer videre at det var tydelig at vinnende skole vant fordi de tok imot produksjonen på en seriøs måte, og hvor lærerne hadde forberedt elvene godt og elevene samarbeidet bra i gruppen.