Innviet fredag 4. mars 2011tirsdag 5. februar 2013

Exclusive Attribute


Exclusive Attribute er en del av Sigrid Bendz’ utstillingsserie som tar for seg ideen om det ”verdifulle”, og hvordan en slik verdi oppstår. Kunstneren sier selv at ”…det personlige er for meg noe av det mest verdifulle og eksklusive. Jeg vil ofte ikke forklare kunsten i detalj, men velger å overlate opplevelsen til tilskueren. Mystikken gir rom for sansing. Særlig er jeg opptatt av dette i forhold til hvordan man erfarer og opplever kunst, men også alle andre eksklusive varer vi omgir oss med; eller bruker for å symbolisere sosial status. Jeg er opptatt av konsistens, tekstur og kjemi; å gå inn i materialet. Forholdet vi har til tingene, og å se tingene i seg selv som ”vesener”; deres iboende estetiske egenskaper og potensial. Tekst benyttes i utstrakt grad som en poetisk del av kunstverket, hvor den kun gir hint om hva som er min innfallsvinkel”

Utstillingsserien begynte med at Sigrid Bendz deltok på  ++(pluss pluss) på Blackbox Teater i Oslo i desember 2012 med en videoinstallasjonen Shelflife Exclusive. Dette var første utprøvning  av å jobbe direkte med det eksklusive, hvor hun fokuserte på TV-ens eksklusive og mystiske potensiale. Exclusive Attribute blir andre del av eksperimentet med det eksklusive og personlige som bærende element.

Sigrid Bendz (f.1983), bosatt og arbeider i Fredrikstad, er utdannet fra Kunstakademiet i Tromsø (2008 – 2011). Hun har blant annet stilt ut på Vestfossen kunstlaboratorium, Nordnorsk Kunstmuseum og Festspillene i Nord Norge. Sigrid er medlem av September Split, organisasjonen som sender sine kunstnere ut av Norge i september hvert år for å gjøre en gruppeutstilling på et valgt sted. Videre driver hun også det ny oppstartede visningsrommet Nebbet i Fredrikstad sammen med fire andre, og er ansvarlig for filmklubben Nebbelux på samme sted. Sigrid vil også delta på med et verk under Kunstresepsjonen som åpner 15. februar i Fredrikstad Kunstforening.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar