Innviet fredag 4. mars 2011lørdag 14. desember 2019No13 presenterer verk fra samlingen:

Ruben Eikebø
Seeds // 2017
Ruben Eikebø er godt innarbeidet i både det figurative og abstrakte maleriet, og arbeider helst i begge ytterpunkt samtidig, eller skjæringspunktet hvor de møtes. 

I speilmaleriet Seeds utforskes de maleriske mulighetene med ekspressive fragmenterte gester i dette ytterpunktet. Den reflekterende og transparente materialiteten i verkene står sentralt ettersom den direkte kommenterer konteksten rundt arbeidene. Hva er det å "se" og i hvilken grad "ser" vi? Hva er forskjellen på å se med et indre blikk og det å se med det fysiske øyet?

Eikebø sier at han alltid har hatt en dragning både mot det figurative og det abstrakte maleriet, og dets møtepunkt så vel som dets motpoler har blitt en naturlig del av hans arbeide. Det fragmenterte er intet unntak, motsetninger som like mye tilhører som det ikke tilhører hverandre. Det figurative maleriet er like mye et falskt speilbilde av omverden som det abstrakte maleriet er en platt og uekte manifestasjon av det som er usett men likevel sett for det indre.


Ruben Eikebø (f. 1988) har MFA Fakultet for kunst, musikk og design, Universitetet i Bergen 2018. Han debuterte ved Høstutstillingen i 2016.