Innviet fredag 4. mars 2011mandag 7. januar 2013

"Å tegne i rommet - variabel 319"
No13 contemporary har den store glede av å ønske velkommen til åpningen av:

”Å tegne i rommet - variabel 319”
utformet av 5. trinn på Slevik skole

Vernissasje: fredag 11. januar kl. 19.00 – 21.00

«Å tegne i rommet» er en prosjektbasert vandreutstilling arrangert av Østfold Kulturutvikling og produsert av formidlingsavdelingen i Punkt Ø. Vandreutstillingen er inspirert av og laget i samarbeid med den norske samtidskunstneren Kjell Varvin (f. 1939). I sitt pågående prosjekt «Ustabile variabler» publiserer Varvin daglig på sin blogg nye komposisjoner som han arbeider frem i sitt atelier. Det han gjør kan beskrives som en improvisasjon og «å tegne i rommet».

Skoler i Fredikstad og Hvaler (5. – 7. trinn) har høsten 2012 hatt besøk av kunstformidlerne Anja Bjørshol og Kristin Romberg, som sammen med de forskjellig skoletrinn totalt har utformet 356 variabler! Juryen understreker at det ikke var noen lett oppgave å plukke ut en vinner blant mange fine arbeider, men berømmer likevel «variabel 319»  – utformet av 5. trinn på Slevik Skole, som en verdig vinner som skilte seg særskilt ut. I begrunnelsen skriver juryen bla. at «gruppen var tilstede, lyttende og konsentrert under hele utførelsen av variablen. De forholdt seg til rommet på en utmerket måte og diskuterte hle tiden underveis seg i mellom til hvordan elementene skulle stå i forhold til hverandre, samtidig som gruppen sammen skulle skape en helhet i sin «tegning».

Guro Dyvesveen, fomidlingsleder  i Punkt Ø, sier at det for Fylkesgalleriet Punkt Ø er inspirerende og viktig å vise frem vinnende variabel i prosjektrommet til No13 contemporary. Ikke minst vil det være spennende for elevene som vant konkurransen at de synliggjøres med en utstilling – i det samme prosjektrommet som Kjell Varvin våren 2012 utstilte noen av sine «Ustabile variabler» . Dyvesveen presiserer videre at det var tydelig at vinnende skole vant fordi de tok imot produksjonen på en seriøs måte, og hvor lærerne hadde forberedt elvene godt og elevene samarbeidet bra i gruppen. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar