Innviet fredag 4. mars 2011mandag 3. desember 2012

Gunn Harbitz - "Olivin"

Olivin er tittelen på de 3 fatene med avtrykk av en japansk kimono. Materialet er  sandstein med blandingsmineralet olivin hvor  den grønnlige fargen er karakteristisk for dette mineralet.Tegningen består av mange små sandblåste prikker som til sammen illustrerer den vevde ornamentikken. 

Våre eldste steinalderfunn viser at våre forfedre dekorerte sine ting. Vi  finner visse likhetstrekk mellom ornamentikken langt tilbake i tiden og fram til nå.
En japansk kimono er her et eksempel. Kanskje  mønsteret av repeterende grunnformer innehar et universelt uttrykk, og finner sitt slektskap med andre nasjonaldrakter ?


Gunn Harbitz (f. 1958) er utdannet ved Vestlandets Kunstakademi i Bergen (1977-82), og Akademia Sztuk Pieknych i Warsawa (1982) Hun har deltatt i en lang rekke kollektivutstillinger og prosjekter.

Gunn Harbitz jobber primært med skulptur / stedsspesifikk kunst. Hennes monumentale utsmykkingsoppdrag gjennom de siste 20 årene er å finne i flere norske byer fra Hvaler Nasjonalpark i sør til Tromsø i nord.


For mer informasjon om kunstneren se:
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar