Innviet fredag 4. mars 2011søndag 21. november 2021

Takk!

"Bæreren" bæres ut, tusen takk for denne utstillingen Tommi Sarkapalo!


                                                                   
                                                                 Foto: Gunn Harbitz 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar