Innviet fredag 4. mars 2011fredag 26. november 2021

Some sort of Xmas exhibition!

               Foto: Hege Liseth / kunstnerens hjemmesideHege 

Liseth

 

 

State of Potentials

 

Fra Primordia series (2021/2021)

 

170 x 140 cm

Akryl på lerret 

 

Kr. 36.000, -

 

I tillegg tilkommer 5 % BKH avgift (Billedkunstneres Hjelpefond)

 


Hege Liseth arbeider på tvers av ulike medier og teknikker, men med hovedfokus på maleri og tegning. Som maler/tegner er fundamentet er først og fremst i et abstrakt billedspråk med røtter i minimalismens og ekspresjonismens tradisjoner – preget av en intuitiv og spontan tilnærming så vel som nitidige bearbeidelser og systemer.

“Jeg opptatt av kompleksitet i forhold til persepsjon og hva som påvirker vår fortolkning av verden. Forskyvning, bevegelse og endring er et tilbakevendende tema. Både formalt, men også hvordan vi som betraktere kan velge å se på ulike måter. Hvordan vi tolker omgivelsene, og hvordan det gjensidig påvirker oss.

Arbeidet mitt er generelt basert på motsetninger. Jeg utforsker måter å koble polarieter for å skape et slags tvisyn. Det enkle mot det komplekse. Stillhet og kaotisk energiutbrudd. Det flyktige og det stabile. Utfordringen ligger i å kunne formidle begge steder samtidig. En slags potensiell tilstand som ennå ikke har tatt form”.

 

 

 

Hege Liseth er utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole (SHKS) i Oslo og Chelsea College of Art & Design i London. Utstillinger blant annet ved Tromsø Kunstforening, Galleri BoA og Galleri LNM, og internasjonalt i New York, Barcelona, Riga, Colombo. Hun har også arbeidet som kunstnerisk konsulent og kurator og med kunstnerinitierte prosjekter. Har mottatt flere stipender fra bl.a. Statens kunstnerstipender og arbeidsstipend fra Billedkunstnernes Vederlagsfond                        Foto: Tommi Sarkapalo / hjemmeside


Tommi 

Sarkapalo

 

Pyörre / Vortex (2017)

 

120 x 120

Akryl / olje på finér                                     

 

 

Kr. 38.000, -

 

I tillegg tilkommer 5 % BKH avgift (Billedkunstneres Hjelpefond)         

 

 

 

 Den kunstneriske arbeidsprosessen i mitt virke kan sammenfattes til å være en rituell prosess for meg, fortalte Tommi meg under monteringen av denne utstillingen, hvor rekalibrering av både eldre og nyere arbeider er tatt med fra hans overskudd av et tematisk kretsløp. 

Kreative prosesser har alltid i seg at de skal lede til et ferdig endepunkt. Et stadium skulle føre til et annet stadium, et flott og ferdig stadium. Han poengterer at han ikke fornekter en slik holdning og fremdrift, men etterstreber allikevel å etablere stoppesteder underveis. Dette for å hele tiden være bevisst de handlinger og valg som til enhver tid ligger til grunn for – og bakom et verk som skapes, og å få en bekreftelse av at kunsten kan ligge i nettopp disse stoppestedene...

Tommi Sarkapalo ble nylig tildelt stipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond i forbindelse med sommerutstillingen på Østfold kunstsenter. Fra juryens begrunnelse kan man lese: 

 

Det må være inngående materialkunnskap som gjør at man kan oppleve en frihet i arbeidene hans. Han arbeider intuitivt og umiddelbart, og søker stadig nye måter å uttrykke seg på, via treet; enten det er i flate eller via tredimensjonale objekter, eller noe midt i mellom. 

 

Tommi Sarkapalo (f.1967) tok sin master i treskulptur ved Kankanpää Taidekoulu, Finland i år 2000. Samme år flyttet han til Norge, hvor han nå bor og har sitt atelier.i Torsnes / Gamle Fredrikstad. Hans foretrukne materiale er tre, og han arbeider bredt med maleri, skulptur og grafikk. 
                               Foto: Norske  Grafikere

Trude 

Johansen

 

 

Samtaler #10 (2019)

Hedda og Hedda

 

Kr. 21.000,-

 

 

I tillegg tilkommer 5 % BKH avgift (Billedkunstneres Hjelpefond)

 

 

Kollegaer, kjærester og venner av Trude Johansen ble gjennom 2018 / 2019 invitert til å ha samtaler over et bord. I stedet for ord, brukte de verktøy for å skjære direkte i bordplaten. Det ble ikke lagt noen føringer ovenfor samtalene, men det ble snakket om betydningen av gester, temperament, kontraster, likhet og tid. I den performative handlingen som utspilte seg i samtalene (13 bord totalt) ble bordet brukt som tresnittplate og kommunikasjonsmiddel.

 

Bordet har i seg selv en sterk symbolverdi. Det er rundt bordet møter og samtaler finner sted, avtaler blir inngått eller brutt. Over tid blir bordplater merket med spor som preger treverket. Trude Johansen har latt seg inspirere av disse tilfeldige rissene og reflektert over tresnittets natur: å fjerne noe for å skape et bilde 

 

 

 

 

Trude Johansen (f. 1981) har Master Kunstfag fra Kunsthøgskolen i Oslo (2012). 

 

Med bakgrunn som grafiker har hennes arbeid, særlig med tresnitt og tiden som ligger i arbeidet med tresnittplaten, beveget seg mot det tredimensjonale og romlige. Med trematerialer kombinert med video, tekst og andre materialer lager hun sceniske, performative rom og objekter eller kombinasjoner av disse.

 

Trude Johansen bor i Son, og arbeider i Moss. Høsten 2019 er hun aktuell med en utstilling ved Trafo kunsthall i Asker.

 

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar