Innviet fredag 4. mars 2011torsdag 14. oktober 2021

Tommi Sarkapalo // Rituaali


Den kunstneriske arbeidsprosessen i mitt virke kan sammenfattes til å være en rituell prosess for meg, fortalte Tommi meg under monteringen av denne utstillingen, hvor rekalibrering av både eldre og nyere arbeider er tatt med fra hans overskudd av et tematisk kretsløp. 

 

Kreative prosesser har alltid i seg at de skal lede til et ferdig endepunkt. Et stadium skulle føre til et annet stadium, et flott og ferdig stadium. Han poengterer at han ikke fornekter en slik holdning og fremdrift, men etterstreber allikevel å etablere stoppesteder underveis. Dette for å hele tiden være bevisst de handlinger og valg som til enhver tid ligger til grunn for – og bakom et verk som skapes, og å få en bekreftelse av at kunsten kan ligge i nettopp disse stoppestedene...

Tommi Sarkapalo ble nylig tildelt stipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond i forbindelse med sommerutstillingen på Østfold kunstnersenter. Fra juryens begrunnelse kan man lese: 


Det må være inngående materialkunnskap som gjør at man kan oppleve en frihet i arbeidene hans. Han arbeider intuitivt og umiddelbart, og søker stadig nye måter å trykke seg på via treet; enten det er i flate eller via tredimensjonale objekter; eller noe midt i mellom...

Tommi Sarkapalo (f. 1967) tok sin master i treskulpturer ved Kankanpää Taidekoulu, Finland i år 2000. Samme år flyttet han til Norge hvor han nå bor og har sitt atelier i Torsnes / Gamle Fredrikstad. Hans foretrukne materiale er tre, og han arbeider bredt med maleri, skulptur og grafikk. 

Utstillingen har mottatt støtte fra: Kulturetaten i Fredrikstad kommune.

 


 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar