Innviet fredag 4. mars 2011søndag 9. mai 2021

UKM - Ung Kultur Møtes

No13 contemporary har for utstillingsåret 2021 inngått en intensjonsavtale med UKM Viken, v/ Ann Kristin Andersen, hvor galleriet som et ledd i en forsiktig «mentor opplæring» ønsker å tilby en profesjonell utstillingsramme for unge lokale kunstnerspirer. Galleriet gjorde dette med stort hell både i 2016 og 2017. Da de kommunale og regionale UKM arrangementene dette året ikke har kunnet bli gjennomført ordinært, har UKM Viken engasjert utstillingskoordinator Silje Steinsvik ved ØKS (Østfold kunstsenter) til å foreta en utvelgelse av sentrale UKM deltakere innenfor visuell kunst. Silje vil i 2021 velge ut og kuratere 2 utstillinger. Første utstilling åpner 15. mai, og er med Alma Ofelia Lodalen (elev på KDA – kunst, arkitektur og design) ved Glemmen VGS. 

 

Galleriet opplever at en lavterskel utstillingspraksis som dette delvis er et viktig samfunnsansvar for inkludering av unge talenter som ønsker å få en bedre erfaring med kunstfeltet generelt. Det skal likevel heller ikke skjules at galleriet opplever samarbeid med unge kunstnere å være en berikende erfaring! 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar