Innviet fredag 4. mars 2011torsdag 4. juli 2019


No 13 contemporary viser verk fra samlingen: 

Trude Johansen 

Samtaler # 10: Hedda og Hedda
Kollegaer, kjærester og venner av Trude Johansen ble gjennom 2018 / 2019 invitert til å ha samtaler over et bord. I stedet for ord, brukte de verktøy for å skjære direkte i bordplaten. Det ble ikke lagt noen føringer ovenfor samtalene, men det ble snakket om betydningen av gester, temperament, kontraster, likhet og tid. I den performative handlingen som utspilte seg i samtalene (13 bord totalt) ble bordet brukt som tresnittplate og kommunikasjonsmiddel.

Bordet har i seg selv en sterk symbolverdi. Det er rundt bordet møter og samtaler finner sted, avtaler blir inngått eller brutt. Over tid blir bordplater merket med spor som preger treverket. Trude Johansen har latt seg inspirere av disse tilfeldige rissene og reflektert over tresnittets natur: å fjerne noe for å skape et bilde 

Trude Johansen (f. 1981)har Master Kunstfag fra Kunsthøgskolen i Oslo (2012). 

Med bakgrunn som grafiker har hennes arbeid, særlig med tresnitt og tiden som ligger i arbeidet med tresnittplaten, beveget seg mot det tredimensjonale og romlige. Med trematerialer kombinert med video, tekst og andre materialer lager hun sceniske, performative rom og objekter eller kombinasjoner av disse.

Trude Johansen bor i Son, og arbeider i Moss. Høsten 2019 er hun aktuell med en utstilling ved Trafo kunsthall i Asker.

For mer informasjon om kunstneren se: Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar