Innviet fredag 4. mars 2011torsdag 23. november 2017
No13 contemporary er veldig glad for å kunne ønske velkommen til åpningen av Elisabeth Thorsens separatutstillingen "Krystallisert" fredag 1. desember kl. 18:00. Ordet krystall stammer fra gammelgresk og betyr både is og stein krystall. Og det er det er nettopp fenomenet krystallisering Elisabeth har jobbet med, og utviklet frem teknikker og kunnskap om, til denne utstillingen. 

Som en del av sin yrkesretningen har hun de siste årene spesialisert seg på en unik og særegen tilnærming til utforming av skotøy som kunstobjekter. Mer enn å være funksjonelle sko, har hun ønsket å utforme sko-objektene som gjennom sitt slående estetiske uttrykk fremstår både vakre og utfordrende å se på. Elisabeth Thorsen er opptatt av å i vareta skomakerfagets stolte håndverkstradisjoner, samtidig som hun med en leken og genuin utforskertrang ønsker å utvikle nye måter og teknikker å jobbe på. 

Blant sine utallige eksperimentelle sko, laget Elisabeth sin første is-sko i 2015. Siden den tid har flere sko blitt til av bla. sukker og ulike salter som har krystallisert seg på forskjellige måter; men som siden den gang forlengst har smeltet bort og ikke forlagt et eneste spor av eksistens. Utfordringen har vært å eksperimentere seg frem til en prosess formel for hvordan hun skal få til samme uttrykk med et mer permanent materiale. Til denne utstillingen ved No13 contemporary prøver hun å holde fast ved krystallenes eksistens på ulike objekter, tekstiler og teppefragmenter, i den grad det vil være mulig; for at flere skal kunne oppdage og oppleve krystaliseringens magiske skjønnhet og univers! 

Elisabeth Thorsen (f.1981) er uteksaminert fra Pluss-skolen i Fredrikstad (2008). Hun har bla. jobbet for skomaker mester Asbjørn Dagestad, designet bunad sko og støvler for Klaveness. Videre har Elisabeth hatt flere års arbeids engasjement ved Sun-Chris Ortopediske. I de senere årene har Elisabeths unike kunst-sko fått internasjonal eksponering med bla. utstillinger i Kunst Haus Wien (2014), Stockholm (2015), Dubai (2016), Budapest (2017) og Schloss Lichtenwalde i Tyskland(2017/ 2018). 

For mer informasjon og bilder om Elisabeth Thorsen, besøk hennes hjemmeside: www.madebybetty.com


søndag 15. oktober 2017


Åpningstider Johan Söderström // Distal End:

Lørdag 21. og søndag 22. oktober: 13 - 17
Lørdag 28. og søndag 29. oktober: 13 - 17
Lørdag 4. og søndag 5. november: 13 - 17
onsdag 27. september 2017


Johan Söderström
Distal End
29. september – 29. oktober 2017


”Distal:  - remote from the point of attachment or origin”

Innenfor forskning om persepsjon (bevissthet og sansing) kalles fysiske objekt ute i verden for distal stimuli. Vi oppfatter at verden finnes der ute fordi signalene fra den, den såkalte proximal stimuli, når oss. Likevel er det vi ser og opplever kun en gjenfortelling om den. Vi lever i språket, men verden i seg selv har ikke noe språk; det er en grense vi aldri kan passere.

I utstillingen Distal End behandler kunstneren Johan Söderström begrepet fremmedgjøring som et kunstnerisk subjekt. Han henter konseptuell inspirasjon fra bla. fra anatomi læren hvor ordet distal brukes om f. eks. den distale enden på et bein; den delen som er lengst unna torso. Det distale er kanskje fjernt, men det er ikke frakoblet. Gjennom maleriets autonome flate prøver han å utforske denne opplevelsen og oppløsningen mellom en fysisk taus / objektiv virkelighet, og den menneskelige ytterst personlige gjenfortellingen.

Söderströms maleriske gjenfortellinger i Distal End bærer abstraksjonens minimalistiske kraft i sitt utrykk. Den distale omverden er ikke direkte tilgjengelig for oss, på et sett taus; likevel øver den påvirkningskraft på oss som individer. Vi er egentlig avhengig av den, og hvordan vi agerer påvirker i sin tur vår interaksjon med - og forståelse av - vår omverden.

”Jeg vil bruke maleriets mulighet til å eksperimentere med en diskurs om eksistensiell fremmedgjøring, som en mulig dialog for å belyse sosiale og politiske spørsmål rundt alienasjon. Om menneskelig fremmedgjorthet til stor del kan forstås som en språklig erfaring, kan veien for å håndtere den kanskje finnes i opplevelser og møter som går bortom språket.”

Kunst kan slik Söderström ser det være et slik møte… Hans arbeider er utført med sparkel i rammer av eik. Maleriene består av et 5 mm tykt lag av sparkel, hvor de ulike feltene er forsenket inntil hverandre, som brikker i et puslespill, eller en intarsia. Sparkelflatens mange sprekker og ufullkommenheter fremheves. Dette minner om Kintsugi, en gammel japansk teknikk, der sprukken keramikk repareres med gullfarget lakk, som gjør skaden mer synlig istedenfor å skjule den; for å omfavne det ufullkomne og tidens slitasje som en kvalitet i seg selv.”


Johan Söderström (f. 1969) bor og arbeider i Oslo. Han er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim (1995 / 99). Han har avholdt separatutstillinger ved Galleri LNM, Kristiansands Kunsthall og ved en rekke kunstforeninger i Norge. Videre har han deltatt på gruppeutstillinger ved bla, Galleri Henrik Gerner, Buskerud kunstsenter, Akershus Kunstnersenter, Trøndelag senter for samtidskunst. Johan Söderström har også utført offentlige utsmykninger, og er innkjøpt av Trondheim kommune. 


For mer informasjon besøk hjemmesiden: www.jodsoderstrom.com